Deklaracja on-line

 1. Wypełnij formularz po prawej stronie
 2. Automatycznie na podany adres email otrzymasz gotowy formularz do podpisania.
 3. Przelej odpowiednią kwotę wpisowe i  składkę na konto (nr konta znajdziesz w deklaracji)
 4. Pobierz potwierdzenie przelewu (najlepiej w formie PDF)
 5. Wydrukowaną deklarację oraz wydrukowane potwierdzenie wpłaty dostarcz na strzelnicę.
Gun and bullets

  Oświadczenie

  Niniejszym zwracam się o przyjęcie mnie w poczet Członków Klubu Strzeleckiego HUSAR z siedzibą: ul. Kwiatkowskiego 46/12, 35-311 Rzeszów w charakterze członka zwyczajnego Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Klubu oraz jego cele, zadania i działania. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz.

  Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Strzelecki HUSAR (Administratora danych) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922/oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w celach związanych z członkostwem i działalnością statutową Klubu. Wiem także, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie, a także prawo do wycofania zgody. Po przyjęciu do Klubu, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa (pkt 30b) w zw. z pkt 26c) Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie (pkt 43g) Statutu).


  DANE KONTAKTOWE:

  Wybierz opcję członkostwa