STANOWISKO STRZELECKIE

Dla osób posiadających własną broń palną. 

Cena zawiera:

UWAGA: 

Opcje dodatkowo płatne:


UWAGA!

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze strzelnicy jedynie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby posiadającej pisemne upoważnienie [wzór do pobrania]

OSOBY POD WŁYWEM ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE STRZELNICY.

Guns